CÂU LẠC BỘ BRIDGE “NHỮNG NGƯỜI BẠN”

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ GIỚI THIỆU MÔN CHƠI

CLB Bridge “Những Người Bạn” là sự thừa kế của CLB “Những Người Bạn” được thành lập tháng Tư năm 1979.

Đó là giai đoạn sau sự kiện 17 tháng 2 năm 1979, khi hơn nửa triệu quân bành trướng phương Bắc tấn công Việt Nam và phải chịu thất bại. Sinh viên các trường đại học của Hà Nội tập trung xây dựng Phòng tuyến Sông Cầu. Sau những giờ lao động mệt nhọc các bạn trẻ đã giải trí bằng môn bài “Càn” (tức là Bài “Bách phân”, được chơi rất phổ biến ở Trung Quốc) do một cựu Tình nguyện quân Việt Nam (đã chiến đấu những năm 1972 – 1974 ở Cánh Đồng Chum – Xiêng Khoảng, Lào) truyền bá.

Xem chi tiết