15 ván bridge hay-Richard pavlichek

Lời người dịch – Bộ sưu tập này gồm 15 bài viết của Richard Pavlicek được đăng trong các số chủ nhật của Fort Lauderdale News and Sun Sentinel từ năm 1984 đến 1990. Nguyễn Anh Sơn dịch từ bản tiếng Nga của O.Dolgikh trên Website “Bridge nhập môn” (Бридж для начинающих). Trong bản dịch tiếng Việt có sử dụng một số từ viết tắt tiếng Anh vì lí do thuận tiện. Dbl – cont’ra (nhân đôi); Rdbl – recont’ra (nhân bốn); NT – không chủ; Sp – pích; He – cơ; Di – rô; Cl – nhép.

Xin trân trọng giới thiệu. →  15 ván bridge hay-Richard pavlichek

[gview file=”[gview file=”https://www.bridgegamevn.com/wp-content/uploads/sites/140/15-ván-bridge-hay-Richard-pavlichek.doc” height=”800px” width=”600px” save=”1″]