Sách Tự học Bridge-CLB Bridge“Những Người Bạn”

Sách Tự học đánh Bridge, sách do Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản, khổ 14,5 x 20,5, 142 trang, giá bìa 34.000 vnđ.

Sách có bán tại  Thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ: Nguyễn Anh Sơn,  DĐ: 0977711911; Email: anhthu2162002@yahoo.com [gview file=”https://www.bridgegamevn.com/wp-content/uploads/sites/140/Gioi-thieu-Tu-hoc-danh-Bridge.doc” height=”800px” width=”600px”]